Підтримай Україну

Цінні папери

З кожним роком цінні папери стають усе більш звичним і необхідним фінансовим інструментом при веденні господарської діяльності.

Цінний папір – це грошовий документ, а гроші повинні працювати!
АТ "АЙБОКС БАНК" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку починаючи з 1999 року. За цей період Банк зарекомендував себе як надійний партнер, який знаходить індивідуальний підхід до потреб, вимог і побажань кожного клієнта, надаючи йому повний перелік послуг на ринку цінних паперів.

Являючись учасником Асоціації "Українські Фондові Торговці", ПАТ "Фондова біржа ПФТС" , ПрАТ "Українська Міжнародна Фондова Біржа", ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", ПАТ "Айбокс Банк" надає своїм клієнтам альтернативні торгові майданчики для проведення біржових операцій.

Маючи у своєму складі висококваліфікованих сертифікованих спеціалістів, АТ "АЙБОКС БАНК" працює з усіма видами цінних паперів, які обертаються на біржових та позабіржових ринках, зокрема з:

 • державними цінними паперами
 • корпоративними та муніципальними облігаціями
 • інвестиційними та ощадними сертифікатами
 • акціями
 • векселями

АЙБОКС БАНК пропонує клієнтам наступні види операцій:

Дилерські операції:

 • купівля-продаж цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринку від власного імені і за власний рахунок
 • проведення операцій РЕПО з власними цінними паперами
 • придбання цінних паперів на тендерах та аукціонах

Брокерські операції:

 • купівля-продаж цінних паперів за дорученням клієнтів на біржовому та позабіржовому ринку
 • укладення угод прямого та зворотного РЕПО з цінними паперами клієнта
 • кредитування клієнтів під заставу цінних паперів
 • формування клієнтських портфелів цінних паперів
 • придбання цінних паперів на тендерах, біржах та аукціонах
 • придбання та консолідація великих пакетів цінних паперів
 • інші

Здійснення операцій з векселями:

 • купівля, продаж та міна векселів
 • купівля векселів з реверсом
 • проведення розрахункових операцій з векселями
 • доміциляція векселів
 • інкасо векселів
 • авалювання векселів
 • зберігання векселів

Надання депозитарних послуг:

 • відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах
 • зберігання та облік цінних паперів
 • виплата доходів за цінними паперами
 • надання звітів про стан активів
 • проведення клірингових операцій
 • здійснення знерухомлення цінних паперів, які випущено в документарній формі, з метою подальшого їх обігу в електронному вигляді
 • надання консультаційних та інформаційних послуг з депозитарної діяльності

Обслуговування Фондів фінансування будівництва

Послуги по оформленню і обслуговуванню операцій з ОВДП-ПДВ:

 • проведення дилерських операцій пов’язаних з купівлею-продажем ОВДП-ПДВ
 • проведення брокерських операцій пов’язаних з купівлею-продажем ОВДП-ПДВ
 • надання інформаційно-консультаційних послуг стосовно ОВДП-ПДВ
 • відкриття і обслуговування рахунку в цінних паперах для власників ОВДП-ПДВ, в тому числі здійснення виплати відсоткового доходу та номінальної вартості облігацій

Надання інформаційно-консультаційних послуг:

 • підготовка квартальної та річної інформації емітентів цінних паперів в НКЦПФР, публікація в ЗМІ та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР
 • поповнення рахунку компанії обіговими коштами за рахунок операцій з ЦП
 • інформаційно-аналітична допомога при проведенні операцій на ринку цінних паперів
 • юридичний супровід угод
 • іншіДля того, щоб цінні папери приносили своєму власникові найбільший дохід, необхідна допомога професійного учасника фондового ринку, який проведе операції з цінними паперами на найбільш вигідних для ВАС умовах.

АТ "АЙБОКС БАНК" пропонує Вам повний спектр операції з цінними паперами:

Брокерські операції з цінними паперами

Випуск корпоративних облігацій

Послуги депозитарної установи

Операції з векселями

АЙБОКС БАНК є учасником провідних бірж та професійних асоціацій фондового ринку, має повний перелік ліцензій НКЦПФР для здійснення операцій:


- Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності (номер рішення про прийняття ліцензії №918 від 09.10.2012 р., строк дії ліцензії необмежений);
- Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності (номер рішення про прийняття ліцензії №918 від 09.10.2012 р., строк дії ліцензії необмежений);
- Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи (номер рішення про прийняття ліцензії № 1552 від 20.08.2013 р., строк дії ліцензії необмежений);
- Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування (номер рішення про прийняття ліцензії № 1552 від 20.08.2013 р., строк дії ліцензії необмежений)

Управління цінних паперів, акціонерного капіталу та ліцензування: тел. (044) 205-41-95, (044) 205-41-80
Е-mail: [email protected]