Цінні папери

АТ "АЙБОКС БАНК" здійснює професійну діяльність на фондовому ринку починаючи з 1999 року. За цей період Банк зарекомендував себе як надійний партнер, який знаходить індивідуальний підхід до потреб, вимог і побажань кожного клієнта, надаючи йому повний перелік послуг на ринку цінних паперів.

Являючись учасником Асоціації "Українські Фондові Торговці", ПАТ "Фондова біржа ПФТС" , ПрАТ "Українська Міжнародна Фондова Біржа", ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", ПАТ "Айбокс Банк" надає своїм клієнтам альтернативні торгові майданчики для проведення біржових операцій.

Маючи у своєму складі висококваліфікованих сертифікованих спеціалістів, АТ "АЙБОКС БАНК" працює з усіма видами цінних паперів, які обертаються на біржових та позабіржових ринках, зокрема з:
 • державними цінними паперами
 • корпоративними та муніципальними облігаціями
 • інвестиційними та ощадними сертифікатами
 • акціями
 • векселямиАЙБОКС БАНК пропонує клієнтам наступні види операцій:


Дилерські операції:
 • купівля-продаж цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринку від власного імені і за власний рахунок
 • проведення операцій РЕПО з власними цінними паперами
 • придбання цінних паперів на тендерах та аукціонах
Брокерські операції:
 • купівля-продаж цінних паперів за дорученням клієнтів на біржовому та позабіржовому ринку
 • укладення угод прямого та зворотного РЕПО з цінними паперами клієнта
 • кредитування клієнтів під заставу цінних паперів
 • формування клієнтських портфелів цінних паперів
 • придбання цінних паперів на тендерах, біржах та аукціонах
 • придбання та консолідація великих пакетів цінних паперів
 • інші
Здійснення операцій з векселями:
 • купівля, продаж та міна векселів
 • купівля векселів з реверсом
 • проведення розрахункових операцій з векселями
 • доміциляція векселів
 • інкасо векселів
 • авалювання векселів
 • зберігання векселів
Надання депозитарних послуг:
 • відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах
 • зберігання та облік цінних паперів
 • виплата доходів за цінними паперами
 • надання звітів про стан активів
 • проведення клірингових операцій
 • здійснення знерухомлення цінних паперів, які випущено в документарній формі, з метою подальшого їх обігу в електронному вигляді
 • надання консультаційних та інформаційних послуг з депозитарної діяльності
Обслуговування Фондів фінансування будівництва

Послуги по оформленню і обслуговуванню операцій з ОВДП-ПДВ:
 • проведення дилерських операцій пов’язаних з купівлею-продажем ОВДП-ПДВ
 • проведення брокерських операцій пов’язаних з купівлею-продажем ОВДП-ПДВ
 • надання інформаційно-консультаційних послуг стосовно ОВДП-ПДВ
 • відкриття і обслуговування рахунку в цінних паперах для власників ОВДП-ПДВ, в тому числі здійснення виплати відсоткового доходу та номінальної вартості облігацій
Надання інформаційно-консультаційних послуг:
 • підготовка квартальної та річної інформації емітентів цінних паперів в НКЦПФР, публікація в ЗМІ та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР
 • поповнення рахунку компанії обіговими коштами за рахунок операцій з ЦП
 • інформаційно-аналітична допомога при проведенні операцій на ринку цінних паперів
 • юридичний супровід угод
 • інші
Управління цінних паперів: тел.: (044) 205-41-95, (044) 205-41-80