Підтримай Україну

Послуги депозитарної установи

АЙБОКС БАНК працює на українському фондовому ринку з 2005 року. Ми гарантуємо професіоналізм, якість та оперативність обслуговування. В якості Зберігача Банк пропонує гнучкі та зручні тарифи з депозитарного обслуговування, які не передбачають абонентську плату.

Банк має наступні ліцензії:
 • Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ №263218 дата видачі 20.08.2013 року, термін дії з 12.10.2013 року необмежений.
 • Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, серія АЕ №263219, дата видачі 20.08.2013 року, термін дії з 12.10.2013 року необмежений.

Перелік послуг депозитарної установи:
 • відкриття рахунку у цінних паперах
 • зберігання цінних паперів як в документарній так і в без документарній формах випуску
 • знерухомлення документарних цінних паперів для їх подальшого обігу в електронному вигляді 
 • матеріалізація цінних паперів
 • обтяження (блокування) цінних паперів на рахунку за розпорядженням клієнта
 • перереєстрація прав власності на цінні папери за розпорядженням клієнтів
 • інформаційне обслуговування депонентів відносно стану рахунку в цінних паперах
 • отримання доходу за цінними паперами з подальшим перерахуванням на грошові рахунки власників цінних паперів
 • надання власникам цінних паперів звітів про стан їх рахунків і рух по рахунку в цінних паперах за будь-який період, що запитується
 • послуги зберігача інститутам спільного інвестування (зберігання цінних паперів, обслуговування операцій з активами, підтвердження звітності)
 • обслуговування корпоративних операцій емітента цінних паперів, в тому числі де матеріалізація цінних паперів (відкриття рахунків інвесторам, розміщення випуску та зберігання цінних паперів на рахунках власників)
 • забезпечення виконання договорів з грошовим урегулюванням по принципу "поставка цінних паперів проти оплати"
 • обслуговування операцій з державними цінними паперами
 • надання професійних консультаційних послуг по всім питанням стосовно депозитарної діяльності
Банк гарантує:
 • відкриття рахунків та обслуговування обігу цінних паперів клієнтів у повній відповідності із законодавчими і нормативними вимогами
 • повне, чітке та своєчасне виконання умов договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах та розпоряджень клієнтів
 • своєчасне і точне відображення в системі обліку розпоряджень клієнта на проведення операцій;
 • відповідальне зберігання цінних паперів клієнта, що забезпечує їх захист від знищення і втрат;
 • недопущення нецільового використання активів клієнта
 • своєчасне перерахування доходів по цінних паперах клієнту
 • оперативність в проведенні перереєстрації та поставки цінних паперів
 • повне та своєчасне інформування клієнтів щодо корпоративних дій емітентів
 • нерозголошення інформації щодо клієнтів, належних їм цінних паперів та операцій з ними

Крім цього, депозитрною установою АТ «АЙБОКС БАНК» розроблено партнерську програму мотивації для наших клієнтів. Ми пропонуємо укладення партнерської угоди, згідно якої наш клієнт (юридична або фізична особа), що залучила нового клієнта отримує винагороду.

Також, ми готові розглянути всі Ваші індивідуальні пропозиції, які враховують Ваші інтереси.

Шановні депоненти!

У зв’язку з набранням чинності Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 08 вересня 2020 року № 481, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2020 року за № 1028/35311,
депозитарна установа АТ «АЙБОКС БАНК» повідомляє про необхідність приведення у відповідність
Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах депонентів, з якими було укладено вищезазначений договір.

У зв’язку з цим:

Депонентам не пізніше 02 лютого 2021 року необхідно звернутися до АТ «АЙБОКС БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Ділова, буд. 9А
для укладення Додаткового договору до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.
З питань укладення Додаткового договору до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах
просимо звертатись до нашої депозитарної установи будь-яким зручним для Вас способом.Тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи АЙБОКС БАНК:

Шановні депоненти!

Повідомляємо, що з 01.12.2022 р. вступить в дію нова редакція тарифів на депозитарні послуги АТ «АЙБОКС БАНК» для юридичних та фізичних осіб резидентів.
Для отримання більш детальної інформації Ви можете звернутись до Депозитарної установи за телефоном (044) 205 41 80 або на email – [email protected]

З повагою,
Депозитарна установа.


Тарифи на депозитарні послуги для юридичних осіб резидентів з 01.12.2022 (159.25 Kb)

Тарифи на депозитарні послуги для фізичних осіб резидентів з 01.12.2022 (181.62 Kb)

Тарифи для емітента (296.79 Kb)

Емітент сплачує послуги депозитарної установи за зберігання на рахунках власників цінних паперів дематеріалізованого випуску до моменту звернення останнього власника до Зберігача та надання ним всіх необхідних документів для ведення та управління рахунком у цінних паперах.

Для проведення інших операцій АТ “АЙБОКС БАНК” та Депонент укладають додатководу, в якій Сторони домовляються про вартість операцій.

Тарифи на депозитарні послуги для юридичних осіб нерезидентів (335.81 Kb)

Тарифи на депозитарні послуги для фізичних осіб нерезидентів (291.08 Kb)

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом  оподаткування ПДВ на підставі п. 3.2.1. статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" № 158-97-ВР від 03.04.1997 року. Для проведення інших операцій АТ “АЙБОКС БАНК” та Депонент укладають додатководу угоду, в якій Сторони домовляються про вартість операцій.

Договір про відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах власників емітента (371.00 Kb)

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах для фізичних осіб (214.93 Kb)

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах для юридичних осіб (227.53 Kb)


Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ АЙБОКС БАНК (758.33 Kb)

Повідомлення акціонерів через депозитарну систему України

Управління цінних паперів, акціонерного капіталу та ліцензування: тел. (044) 205-41-95, (044) 205-41-80
Е-mail: [email protected]