Овердрафт

АЙБОКС БАНК розуміючи необхідність додаткового фінансування діяльності Вашої компанії в поповненні оборотних коштів пропонує Вам скористатися можливістю встановити короткостроковий кредитний ліміт у вигляді овердрафту на Ваш поточний рахунок понад фактичний залишок.

При наявності у клієнта декількох поточних рахунків в Банку, ліміт овердрафту встановлюється тільки на один поточний рахунок.

Переваги пропозиції від АЙБОКС БАНК:
  • гнучкий підхід до забезпечення
  • доступне джерело фінансування для виплати заробітних плат, податків, поточних витрат і т.д.
  • економія часу – документи оформлюються лише один раз
  • індивідуальний підхід в роботі з кожним позичальником - можливість узгодження основних параметрів кредитної операції, що відрізняються від стандартної програми
  • економія грошових коштів – погашення кредиту здійснюється одразу при зарахуванні грошових коштів на Ваш поточний рахунок автоматично


Основні параметри /умови кредитування у формі овердрафту

Категорія клієнта юридичні особи та фізичні особи - підприємці

Сума: від 50 000,00 грн.

При цьому:

 максимальний ліміт овердрафту встановлюється залежно від обсягу чистих кредитових оборотів за поточним рахунком клієнта та наявності або відсутності прийнятного забезпечення;

 ліміт овердрафту підлягає обов’язковому перерахунку через один повний календарний квартал кредитування за овердрафтом. У подальшому перегляд ліміту овердрафту здійснюється щоквартально, або з іншою періодичністю, визначеною Договором про овердрафт.

Строк: до 12 місяців

Максимальний строк безперервного користування овердрафтом:

- для забезпечених – відповідає максимальному строку дії Договору про овердрафт;

- для бланкових (у т.ч. забезпечених порукою) – 30 календарних днів (першим днем вважається день виникнення дебетового сальдо).

Ставка: фіксована - від 23% річних.

Встановлюється за рішенням колегіального органу.

Комісія: разова (за оформлення Кредитного договору) – від 1% від Максимального ліміту овердрафту, але не нижче мінімального розміру комісійної винагороди, що встановлена Тарифним комітетом Банку.

Розмір комісії встановлюється за рішенням колегіального органу.

Мета кредитування: на поповнення обігових коштів, в т.ч. на будь-які цілі, що не суперечать чинному законодавству України

Умови видачі: шляхом оплати розрахункових документів клієнта на суму, що перевищує фактичний залишок на цьому рахунку, в межах встановленої максимальної суми овердрафту.

При цьому, на поточному рахунку утворюється дебетове сальдо, яке відображає наявну (поточну) суму заборгованості позичальника перед Банком.

Забезпечення: ліквідне рухоме та/або нерухоме майно (транспортні засоби, обладнання, товари в обороті) та/або майнові права на грошові кошти розміщені на депозитному (вкладному) рахунку в Банку та/або майнові права на товари, запаси та інше майно, яке відповідає вимогам Банку щодо такого виду забезпечення.

Однак овердрафт може бути бланковим (не забезпеченим) при обов’язковій умові щодо оформлення поруки третіх осіб (юридичних та/або фізичних осіб-власників, які володіють часткою в юридичній особі 50 чи більше відсотків статутного капіталу, директора або особисте поручительство кінцевих бенефіціарів потенційного позичальника).

 

Важливо наявність/відсутність прийнятного забезпечення прямо впливає на розрахунок суми максимального ліміту овердрафту.

Погашення овердрафту: за рахунок надходжень на поточний рахунок Клієнта.

Сплата процентів: щомісяця, до 07 числа (включно) місяця, наступного за звітним, якщо інше не встановлено рішенням відповідного колегіального органу Банку та в останній день дії Договору про овердрафт.