Підтримай Україну

АТ «АЙБОКС БАНК» проводить тендер на проведення GARS Review перевірки Глобальним стандартам ризику еквайєра JSC “IBOX BANK” Request of proposal for GARS Review

2021-10-11
news-post

АТ «АЙБОКС БАНК» (далі – Банк) запрошує аудиторські та консалтингові фірми для участі у конкурсі з надання GARS Review перевірки Глобальним стандартам ризику еквайєра (далі – Конкурс).

 

До Конкурсу запрошуються аудиторські та консалтингові фірми, які включені до Реєстру аудиторських та консалтингових фірм міжнародної платіжної системи Visa - REVIEW VENDOR LIST Global Acquirer Risk Standard (GARS) / Prepaid Issuer Risk Program (PIRP) / Merchant Reviews

 

JSC “IBOX BANK” (Bank) requests proposal from audit and consulting firms for Global Acquirer Risk Standards Review (Competition).

 

Firms that are on the REVIEW VENDOR LIST Global Acquirer Risk Standard (GARS) / Prepaid Issuer Risk Program (PIRP) / Merchant Reviews of international payment system Visa are invited for the Competition

 

Кінцевий строк (дата) подання конкурсних пропозицій.

Deadline (Date) for the Competition Proposal submission.


Конкурсні пропозиції приймаються Банком до 22.10.2021 р. (включно). Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Учасник має право внести зміни (шляхом подання до Банку відповідного листа з оновленим пакетом документів) або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання (шляхом подання до Банку відповідного листа).

 

Competition proposals are accepted by the Bank till 22.10.2021 (including). Each participant has the right to submit only one competition proposal which can not be changed after the Date. The participant has the right to make changes (by providing to the Bank relevant letter with the updated documents) or withdraw the proposal before the Date (by providing to the Bank relevant letter)


Механізм інформування про результати Конкурсу.

MechanicsofinformingonCompetitionresults

Інформування призначеного (обраного) постачальника здійснюється засобами електронної пошти.

Information to the chosen vendor will be sent via e-mail.


Основні вимоги до аудиторської/консалтингової фірми:

Main requirements for audit/consulting firms:

-       фірма має бути включена до Реєстру аудиторських та консалтингових фірм міжнародної платіжної системи Visa - REVIEW VENDOR LIST Global Acquirer Risk Standard (GARS) / Prepaid Issuer Risk Program (PIRP) / Merchant Reviews (додаеться) та відповідати вимогам міжнародної платіжної системи Visa до таких фірм;

-       перевірка має розпочатися в строк до 15 листопада 2021р.;

-       консультанти фірми мають володіти українською (можливо російською) мовою для надання звіту, проведення співбесід та перевірки документів

 

-       The firm should be on REVIEW VENDOR LIST Global Acquirer Risk Standard (GARS) / Prepaid Issuer Risk Program (PIRP) / Merchant Reviews and meet requirements of international payment system Visa;

-       The review should start before November 15, 2021;

-       The firm’s consultants should know Ukrainian language (can be Russian language) for purpose of review report, conduction of interviews and documents review

 

Реквізити Банку та реквізити контактної особи.

TheBankandContactPersonDetails.
Реквізити Банку:
Найменування: АТ «АЙБОКС БАНК».
Поштова адреса: 03050, м. Київ, вул. Ділова, 9А.
Реквізити контактної особи:
ПІБ: Полякова Олена Володимирівна
Телефон: +38 067 625-65-51
Адреса електронної пошти: о.pol[email protected]

 

Bank details:

Name: JSC “IBOX BANK”

Mail address: 9A, Dilova street, Kyiv 03050

Contact person details:

Name: Poliakova Olena

Tel: +38 067 625-65-51

E-mail: о[email protected]

 

Додаток 1 - Заявка на участь у тендері/конкурсних торгах

Annex 1 – Application for Competition participation

Додаток 2 - Реєстр аудиторських та консалтингових фірм міжнародної платіжної системи Visa - REVIEW VENDOR LIST Global Acquirer Risk Standard (GARS) / Prepaid Issuer Risk Program (PIRP) / Merchant Reviews

Annex 2 - REVIEW VENDOR LIST Global Acquirer Risk Standard (GARS) / Prepaid Issuer Risk Program (PIRP) / Merchant Reviews