Підтримай Україну

Оголошення конкурсу по відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку

2020-08-06
news-post

АТ «АЙБОКС БАНК» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з надання аудиторських послуг для Банку (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон про аудит), включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності  Банку.

 

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає.

1.1. Аудит фінансової звітності Банку (українська та англійська версії), складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова звітність) відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, НКЦПФР, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону про аудит;

1.2. Перевірку Звіту про управління (Звіту керівництва) відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, НКЦПФР;

1.3. Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.

 

2. Кінцевий строк (дата) подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються Банком до 17.09.2020 р (включно). Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Учасник має право внести зміни (шляхом подання до Банку відповідного листа з оновленим пакетом документів) або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання (шляхом подання до Банку відповідного листа).

 

3. Механізм інформування про результати Конкурсу.

Інформування призначеного (обраного) Радою Банку суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку здійснюється засобами електронної пошти.

 

4. Реквізити Банку та реквізити контактної особи.

4.1. Реквізити Банку.

            Найменування: АТ «АЙБОКС БАНК».

            Поштова адреса: 03050, м. Київ, вул. Ділова, 9А.

4.2. Реквізити контактної особи.

ПІБ: Говоровська Оксана Володимирівна.

Телефон: 044-205-41-82

Адреса електронної пошти: o.hovorovska@iboxbank.online.

Конкурсна документація