Підтримай Україну

АТ «АЙБОКС БАНК» анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами)

2023-03-15

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» (ідентифікаційний код  21570492, скорочене найменування АТ «АЙБОКС БАНК») на виконання Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21.10.2021 №982, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.2021 за №1563/37185, повідомляє наступне.


Відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) №265 від 10 березня 2023 року АТ «АЙБОКС БАНК» анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність, Субброкерська діяльність).


У зв’язку з наведеним вище, клієнтам, які мають чинні правочини   з  АТ «АЙБОКС БАНК», необхідно звернутися на електронну адресу kh.voronovych@iboxbank.online або  адресу для листування: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А,  щодо врегулювання питань припинення договірних відносин.