Новини банку | IBOX BANK

at_aybokc_bank_provodit_tenderp.html
АТ «АЙБОКС БАНК» проводить тендер на предмет закупівлі спеціалізованого програмного забезпечення

АТ «АЙБОКС БАНК» проводить тендер/конкурсні торги на предмет закупівлі спеціалізованого програмного забезпечення (далі – ПЗ), яке може бути інтегроване в автоматизовану банківську систему для забезпечення автоматизації функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), зокрема, але не виключно, в частині ескалації підозр та засобів контролю за виконанням рішень; впровадження сучасних скорингових моделей оцінки ризик-профілю клієнтів, аналізу динаміки значень ризик-індикаторів конкретних клієнтів, виявлення змін в індикаторах оцінки ризику, що впливають на рівень ризику ділових відносин з клієнтом, формування протоколів змін для подальшого прийняття рішень відповідними працівниками Банку тощо.

Опис предмету тендеру:

 1. ПЗ має забезпечити повноту автоматизації процесів АТ «АЙБОКС БАНК» відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (далі – Постанова НБУ № 65), зокрема, але не виключно, наступних:
 • виявлення політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов`язаних з політично значущими особами шляхом обробки анкет клієнтів, та журналу відкритих рахунків
 • виявлення осіб відповідно до санкційних списків;
 • здійснення моніторингу фінансових операцій клієнтів як по індивідуальних запитах, так і всього масиву  клієнтської бази;
 • формування аналітично-консолідованого звіту клієнта, показників фінансової діяльності, критеріїв ризику тощо;
 • здійснення автоматизованої перевірки актуальності усього масиву анкетних даних клієнтів Банку на основі поточних/актуальних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР);
 • здійснення пошуку зв’язків (збігів) у масиві відомостей ЄДР серед керівників, учасників/акціонерів, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнтів та їх контрагентів для визначення пов’язаних осіб та включення їх до відповідних груп;
 • здійснення пошуку інформації щодо потенційних клієнтів та зв’язків (збігів) для виявлення пов’язаних з ними осіб;
 • дослідження існуючих клієнтських груп в частині певних зв`язків;
 • візуалізація клієнтських грошових потоків з його контрагентами;
 • візуалізація сплесків за період обслуговування в Банку;
 • дослідження грошових потоків за встановлений період;
 • аналіз спроектованих сценарних алгоритмів в розрізі окремо поставленої задачі, можливість проведення узагальнення задіяних сценаріїв та встановлення ознак рішень по сценарних індикаторах з можливістю визначення ступеню відповідальності за напрямком бізнес-сегменту.
 1. Програмне забезпечення має бути сумісним з системою автоматизації Банку Б2.


Строки та умови поставки ПЗ:

 1. Строк виконання робіт з інтеграції та налагодження ПЗ до 30.06.2022 р.

Інші строки можливі за узгодженням сторін.

 1. Розрахунок проводиться в національній валюті шляхом безготівкового перерахування коштів.


Ключові критерії відбору переможця тендеру:

 • відповідність вимогам, які зазначені в розділі «Опис предмету тендеру»;
 • успішний досвід впровадження сервісу в банківських / фінансових установах на території України.


Період подання конкурсних пропозицій:

19.05.2022 по 01.06.2022 (включно).


Учасник конкурсу надає наступні конкурсні документи


Конкурсні процедури

Запитання щодо конкурсу можна надсилати в електронному вигляді на електронну адресу fm@iboxbank.online до 01 червня 2022 року.


До участі у відборі конкурсних пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього конкурсного оголошення. Комерційні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників конкурсу, що їх подали, до повного завершення надання послуг.


Всі конкурсні документи
 повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та надіслані до 23:59 01 червня 2022 року в електронному вигляді (відскановані у форматі PDF) на електронну адресу fm@iboxbank.online.


Всі конкурсні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після 00:00  2 червня 2022 року, розгляду не підлягатимуть.


Визначення переможця конкурсу, відбудеться шляхом розгляду та перевірки наданих пропозицій на відповідність умовам конкурсу, викладеним у конкурсній документації. Перевага буде надана постачальнику, пропозиція якого повністю  відповідатиме зазначеним вимогам цього конкурсного оголошення.


Результати конкурсу будуть повідомлені організатором учасникам конкурсу шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою протягом не більше ніж три робочих дні з дати прийняття рішення про визначення переможців. Дата засідання по розгляду заявок та прийняття рішення має відбутися не пізніше 08 червня 2022 року.


Додаткові застереження

Учасник цієї загальної процедури (відкритого конкурсу) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор конкурсу залишає за собою право вимагати від учасника конкурсу додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього конкурсного оголошення.


Учасник цієї загальної процедури (відкритого конкурсу) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі за цим конкурсним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор конкурсу може відхилити його конкурсну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор конкурсу не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.


До участі у відборі конкурсних пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього конкурсного оголошення.


Конкурсні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників конкурсу, що їх подали.
Інформацію про контактну особу Банку:

менеджер проекту

АТ «АЙБОКС БАНК»

Головач Оксана

+38 050-330-73-59

o.holovach@iboxbank.online

 

2022-05-19

ibox_bank_vidkrivaie_rahunki_dlya.html
IBOX BANK відкриває рахунки для добровільного декларування

Перший транзакційний банк IBOX BANK почав надавати послуги з відкриття поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичним особам-резидентам, зокрема самозайнятим особам.

Нова послуга у продуктовій лінійці банку перш за все покликана дати можливість збільшити реальний ВВП України, отримати державою додаткових податкових надходжень у майбутньому, а також «миттєвий» економічний ефект від сплати разового збору.  

Добровільні декларації прийматимуть до 1 вересня 2022 року. Декларанти зможуть звернутися до банку для відкриття поточного рахунку. Поточний рахунок відкривається без випуску платіжної картки, у трьох валютах: гривня, долар США, євро.

Процес добровільного декларування передбачає всього п’ять кроків:

КРОК 1. Звернення декларанта у відділення Банку для відкриття «Спеціального рахунку для добровільного декларування». При собі необхідно мати: ідентифікаційні документи; документи, що підтверджують джерело походження коштів; довідку про відсутність судимості.

КРОК 2. Відкриття «Спеціального рахунку для добровільного декларування», сплата комісії, внесення коштів на рахунок.

КРОК 3. Перевірка джерела походження коштів, що внесені на «Спеціальний рахунок для добровільного декларування» співробітниками Управління фінансового моніторингу.

КРОК 4. У разі отримання успішної відповіді від УФМ – видача декларанту довідки про наявність рахунку, у разі негативної відповіді від УФМ – видача коштів декларанту через касу Банку.

КРОК 5. Після проведення добровільного декларування, декларант надає в Банк копію декларації, після чого обирає канал отримання коштів: готівкою через касу Банку, безготівково на будь який рахунок декларанта в межах України. При цьому, декларант сплачує комісію, згідно тарифів Банку з подальшим його закриттям.

Документи, оформлення яких необхідне для відкриття Спеціального рахунку, розмістили на окремому розділі сайту банку. Наслідування прикладу добровільного декларування та сплата податків наближає нашу Перемогу!

2022-05-16