Кредит лізинговим компаніям на поточну діяльність

АЙБОКС БАНК розуміючи необхідність додаткового фінансування діяльності Вашої компанії в поповненні оборотних коштів пропонує Вам скористатися можливістю встановити кредитний ліміт для:

 • рефінансування заборгованості за чинними договорами лізингу;
 • рефінансування заборгованості за кредитними договорами перед іншими банками/фінансовими установами;
 • для придбання предметів лізингу для подальшого оформлення договорів лізингу.


Переваги пропозиції від АЙБОКС БАНК:

 • додаткові кошти для розвитку бізнесу;
 • гнучкий підхід до забезпечення;
 • отримання кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії;
 • відсутність прихованих комісій.


Основні параметри /умови кредитування

Категорія клієнта юридичні особи – лізингові компанії

Вид кредитної операції/форма кредитування

 • відновлювальна кредитна лінія

Сума: від 100 000,00 грн. (якщо кредит в валюті – еквівалент суми 100 000,00 гривень)
При цьому:

 • максимальний ліміт - відповідно до законодавчих обмежень Національного Банку України, Декларації схильності до ризиків АТ «АЙБОКС БАНК» та діючих лімітів, що встановлені Правлінням Банку.

Валюта кредитування:

 • Гривня (UAH)
 • Долар США (USD)
 • Євро (EUR)

Строк: до 5 років

При цьому:

 • Перегляд кредитів (credit review) проводиться не пізніше ніж через один рік з дати видачі кредиту та в подальшому - не рідше ніж один раз на рік, що передбачено в Кредитному договорі.
 • Строк кредитування за окремими траншами – до 3 років.

Ставка: фіксована

 • Гривня (UAH) – від 22% річних
 • Долар США (USD) – від 8% річних
 • Євро (EUR)- від 7% річних.

Встановлюється за рішенням колегіального органу.

Комісія: разова (за оформлення Кредитного договору) – від 1% від ліміту кредитування, але не нижче мінімального розміру комісійної винагороди, що встановлена Тарифним комітетом Банку.
У випадку внесення змін в умови кредитування (збільшення ліміту/строку/т.і.) – стягується додаткова комісія, що встановлена Тарифним комітетом Банку.
Розмір комісії встановлюється за рішенням колегіального органу.

Мета кредитування: фінансування поточної діяльності, в т.ч.:

 • рефінансування заборгованості за чинними договорами лізингу;
 • рефінансування заборгованості за кредитними договорами перед іншими банками/фінансовими установами;
 • для придбання предметів лізингу для подальшого оформлення договорів лізингу.

Умови видачі: Транш кредитної лінії/кредит надається шляхом безготівкового перерахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника, відкритий в Банку з подальшим перерахуванням кредитних коштів на поточний рахунок контрагента Клієнта (у разі необхідності). Надання траншу кредитної лінії здійснюється за письмовою заявою позичальника на отримання коштів у межах встановленого ліміту кредитної лінії.

Забезпечення: ліквідне рухоме майно, яке є/буде предметом лізингу:

Основне забезпечення:

 • транспортні засоби;
 • обладнання;
 • сільськогосподарська техніка та обладнання;
 • спеціальна техніка та обладнання.

Додаткове забезпечення:

 • майнові права на грошові кошти, які надійдуть на рахунок Боржника в рахунок виконання зобов’язань лізингоотримувачами за договорами лізингу, та відповідає вимогам Банку щодо такого виду забезпечення.

Коефіцієнтом покриття - не менше 1,5.
Запропоноване в заставу майно має бути оцінене (визначена його справедлива ринкова вартість) на підставі звіту суб’єкта оціночної діяльності, погодженого Банком для співпраці з метою оцінки заставного майна або оцінювачем майна - працівником Банку, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, які не є пов'язаними з Банком особами (афілійованими, спорідненими, асоційованими), відповідно до законодавства України (без урахування податку на додану вартість).
Обов’язковим є страхування забезпечення на користь Банку.
Страхування здійснюється у страховій компанії, акредитованій Банком, яка перевірена Банком та відповідає вимогам Банку.

Оформлення поруки: відповідно до рішення Кредитного комітету/Правління банку.

Умови та джерело погашення: обігові кошти позичальника.
Можливе погашення кредитної заборгованості шляхом договірного списання з поточного рахунку позичальника, відкритого у Банку, або самостійно позичальником шляхом безготівкового перерахування на рахунок визначений кредитним договором.
Графік зниження ліміту кредитної лінії встановлюється в залежності від бізнес-циклу позичальника.
Можливе дострокове погашення заборгованості без стягнення комісій та штрафів.
Умови погашення кредитної заборгованості визначаються рішенням Кредитного комітету Банку.

Сплата процентів: щомісячно в повному обсязі з 1-го по 7-е число (включно) поточного місяця, наступного за тим, за який вони нараховані, а в місяці, у якому закінчується термін користування кредитною лінією, – в останній день терміну дії кредитної лінії.