Факторинг

Для сприяння розвитку Вашого бізнесу АЙБОКС БАНК пропонує скористатися кредитною програмою "Факторинг", що допоможе збільшити об’єм продажу за рахунок покриття дефіциту оборотних коштів.

Механізм роботи Факторингу передбачає рефінансування Банком дебіторської заборгованості клієнта:
 1. Постачальник* здійснює поставку товарів/ послуг з відстрочкою платежу покупцю.
 2. Банк сплачує постачальнику до 90,00% від суми поставлених товарів/ послуг на підставі підтвердженої документації за умови попередньої сплати Банку комісії за управління факторингом. Залишок суми за товари/ послуги Банк тимчасово утримує в зв’язку з прийняттям ризику непогашення боргу.
 3. Покупець отримує від Постачальника письмове повідомлення про передачу права грошової вимоги Банком.
 4. Покупець після настання встановленого строку здійснює 100,00% сплату Банку за поставлені товари/ послуги.
 5. Банк перераховує Постачальнику залишок суми на рахунок.
 6. У разі неможливості отримання Банком від Покупця суми у повному обсязі, Постачальник зобов'язаний сплатити за "недоброякісним" боргом.
*Клієнт, з яким укладено договір факторингу

Умови нашої пропозиції:

Термін користування продуктом:
 • термін генеральної угоди з клієнтом – до 1 року
 • максимальний період відстрочки – до 120 днів
Сума, що приймається до факторингу:
 • мінімальна сума на одного покупця протягом одного робочого дня – 10 000,00 грн.
 • максимальна сума (на всіх покупців) – 1 000 000,00 грн.
Забезпечення зобов'язань (застава):
 • майнові права за укладеними договорами, контрактами
 • сировина, товари в обігу, готова продукція
 • рухоме майно клієнта та/ або майнових поручителів (обладнання, транспортні засоби тощо)
 • нерухоме майно клієнта та/ або майнових поручителів виробничого та невиробничого призначення
Разова комісія за оформлення - до 1,00% при укладанні генеральної угоди.

Період
відстрочки
1-30 днів  31-60 днів
Авансовий
внесок, %
Комісія 
від 
траншу
Відсоткова
ставка, 
річних 
Комісія 
від 
траншу
Відсоткова
ставка, 
річних  
 60,00 2,00% 3,00% 3,90% 4,00%
71,00-80,00 2,10%  3,00% 4,10%  4,00% 
81,00-90,00  2,20%  3,00% 4,30% 4,00% 
Період
відстрочки
61-90 днів  91-120 днів
Авансовий
внесок, %
Комісія 
від 
траншу
Відсоткова
ставка, 
річних 
Комісія 
від 
траншу
Відсоткова
ставка, 
річних  
 60,00 5,60% 5,00%  6,90%  7,00% 
71,00-80,00 5,90%  5,00%  7,20%  7,00% 
81,00-90,00  6,20%  5,00%  7,60%  7,00%