Май 2022

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 01.06.2022 (12.99 Kb)

Значення економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції станом на 01 червня 2022 року (11.19 Kb)

Значення нормативів капіталу та їхніх складових станом на 01 червня 2022 року (16.19 Kb)

Оборотно-сальдовий баланс станом на 01 червня 2022 року (261.86 Kb)

Розподіл кредитів, наданих СГ за видами ек.діяльності, що класиф.за розділами, з них непрац. станом на 01.06.2022 (19.17 Kb)

Розподіл кредитів, наданих СГ у нац.та ін. валютах, та розміру сформованих резервів за видами ек.діяльності та стадіями знецінення за МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, станом на 01 червня 2022 року (26.11 Kb)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, за класами боржника станом на 01 червня 2022 року (25.90 Kb)

Розподіл кредитів, наданих ФО та СГ у нац.та ін. валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, станом на  01 червня 2022 року (12.26 Kb)

Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB) станом на 01.06.2022 (26.60 Kb)