Овердрафт «IT sphere»

АЙБОКС БАНК розуміючи необхідність додаткового фінансування фізичній особі – підприємцю в поповненні оборотних коштів пропонує Вам скористатися можливістю встановити короткостроковий кредитний ліміт у вигляді овердрафту на Ваш поточний рахунок понад фактичний залишок.

При наявності у клієнта декількох поточних рахунків в Банку, ліміт овердрафту встановлюється тільки на один поточний рахунок.

Переваги пропозиції від АЙБОКС БАНК:

  • гнучкий підхід до забезпечення;
  • додаткові кошти для розвитку бізнесу;
  • економія часу – документи оформлюються лише один раз;
  • індивідуальний підхід в роботі з кожним позичальником - можливість узгодження основних параметрів кредитної операції, що відрізняються від стандартної програми;
  • економія грошових коштів – погашення кредиту здійснюється одразу при зарахуванні грошових коштів на Ваш поточний рахунок автоматично;
  • відсутність прихованих комісій.


Основні параметри /умови кредитування у формі овердрафту

Категорія клієнта фізичні особи – підприємці, основний вид діяльності яких (за КВЕД) відповідає ІТ-галузі.

Сума: від 50 000,00 грн.
При цьому:

  • максимальний ліміт овердрафту встановлюється залежно від обсягу чистих кредитових оборотів за поточним рахунком клієнта та наявності або відсутності прийнятного забезпечення;
  • ліміт овердрафту підлягає обов’язковому перерахунку через один повний календарний квартал кредитування за овердрафтом. У подальшому перегляд ліміту овердрафту здійснюється щоквартально, або з іншою періодичністю, визначеною Договором про овердрафт.

Строк: до 12 місяців
Максимальний строк безперервного користування овердрафтом:

  • для забезпечених (у т.ч. забезпечених порукою) – відповідає максимальному строку дії Договору про овердрафт;
  • для бланкових – 30 календарних днів (першим днем вважається день виникнення дебетового сальдо).

Ставка: фіксована - від 23% річних.
Встановлюється за рішенням колегіального органу.

Комісія: разова (за оформлення Кредитного договору) – від 1% від Максимального ліміту овердрафту, але не нижче мінімального розміру комісійної винагороди, що встановлена Тарифним комітетом Банку.
Розмір комісії встановлюється за рішенням колегіального органу.

Мета кредитування: на поповнення обігових коштів, в т.ч. на будь-які цілі, що не суперечать чинному законодавству України

Умови видачі: шляхом оплати розрахункових документів клієнта на суму, що перевищує фактичний залишок на цьому рахунку, в межах встановленої максимальної суми овердрафту.
При цьому, на поточному рахунку утворюється дебетове сальдо, яке відображає наявну (поточну) суму заборгованості позичальника перед Банком.

Забезпечення: фінансова порука юридичної та/або фізичної особи – резидентів України.
Важливо наявність/відсутність поруки прямо впливає на розрахунок суми максимального ліміту овердрафту.

Погашення овердрафту: за рахунок надходжень на поточний рахунок Клієнта.

Сплата процентів: щомісяця, до 07 числа (включно) місяця, наступного за звітним, якщо інше не встановлено рішенням відповідного колегіального органу Банку, та в останній день дії Договору про овердрафт.