Підтримай Україну

Кредит на рефінансування кредитної заборгованості

АЙБОКС БАНК розуміючи необхідність додаткового фінансування з метою погашення зобов’язань перед іншими банківськими установами пропонує Вам скористатися можливістю отримати кредит на рефінансування кредитної заборгованості в інших банках.

Переваги пропозиції від АЙБОКС БАНК:

 • додаткові кошти для розвитку бізнесу;
 • гнучкий підхід до забезпечення;
 • індивідуальний підхід в роботі з кожним позичальником - можливість узгодження основних параметрів кредитної операції, що відрізняються від стандартної програми;
 • відсутність прихованих комісій.


Основні параметри /умови кредитування

Категорія клієнта юридичні особи та фізичні особи - підприємці.

Вид кредитної операції/форма кредитування

 • Строковий кредит

Сума: від 100 000,00 грн. (якщо кредит в валюті – еквівалент суми 100 000,00 гривень)
При цьому:

 • максимальний ліміт - відповідно до законодавчих обмежень Національного Банку України, Декларації схильності до ризиків АТ «АЙБОКС БАНК» та діючих лімітів, що встановлені Правлінням Банку.

Валюта кредитування:

 • Гривня (UAH)
 • Долар США (USD)
 • Євро (EUR)

Строк: до 5 років

При цьому:

 • Перегляд кредитів (credit review) проводиться не пізніше ніж через один рік з дати видачі кредиту та в подальшому - не рідше ніж один раз на рік, що передбачено в Кредитному договорі.

Ставка: фіксована

 • Гривня (UAH) – від 22% річних
 • Долар США (USD) – від 8% річних
 • Євро (EUR)- від 7% річних.

Встановлюється за рішенням колегіального органу.

Комісія: Комісія: разова (за оформлення Кредитного договору) – від 1% від ліміту кредитування, але не нижче мінімального розміру комісійної винагороди, що встановлена Тарифним комітетом Банку.
У випадку внесення змін в умови кредитування (збільшення ліміту/строку/т.і.) – стягується додаткова комісія, що встановлена Тарифним комітетом Банку.
Розмір комісії встановлюється за рішенням колегіального органу.

Мета кредитування: на забезпечення повного виконання боржником іншого зобов'язання фінансового характеру.

Умови видачі: Шляхом перерахування кредитних коштів на позичковий рахунок Клієнта, за яким проводиться операція рефінансування.

Забезпечення: ліквідне рухоме та/або нерухоме майно (транспортні засоби, обладнання, товари в обороті) та/або майнові права на грошові кошти розміщені на депозитному (вкладному) рахунку в Банку та/або майнові права на товари, запаси та інше майно, яке відповідає вимогам Банку щодо такого виду забезпечення.
Запропоноване в заставу/іпотеку майно (крім застави майнових прав на грошовий депозит) має бути оцінене (визначена його справедлива ринкова вартість) на підставі звіту суб’єкта оціночної діяльності, погодженого Банком для співпраці з метою оцінки заставного майна або оцінювачем майна - працівником Банку, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, які не є пов'язаними з Банком особами (афілійованими, спорідненими, асоційованими), відповідно до законодавства України (без урахування податку на додану вартість).
Обов’язковим є страхування забезпечення на користь Банку.
Страхування здійснюється у страховій компанії погодженій Банком, яка перевірена Банком та відповідає вимогам Банку.

Оформлення поруки: відповідно до рішення Кредитного комітету/Правління банку.

Умови та джерело погашення: дохід від реалізації проекту, обігові кошти позичальника
Можливе погашення кредитної заборгованості шляхом договірного списання з поточного рахунку позичальника, відкритого у Банку, або самостійно позичальником шляхом безготівкового перерахування на рахунок визначений кредитним договором.
Графік зниження ліміту кредитної лінії встановлюється в залежності від бізнес-циклу позичальника.
Можливе дострокове погашення заборгованості без стягнення комісій та штрафів.
Умови погашення кредитної заборгованості визначаються рішенням Кредитного комітету Банку.

Пільговий період погашення заборгованості за кредитом, процентами, комісіями: Не більше 6 місяців за основною сумою заборгованості. За процентами та комісіями – відсутній.

Сплата процентів: щомісячно в повному обсязі з 1-го по 7-е число (включно) поточного місяця, наступного за тим, за який вони нараховані, а в місяці, у якому закінчується термін користування кредитною лінією, – в останній день терміну дії кредитної лінії.