Підтримай Україну

Специальный счет для добровольного декларирования

Поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для одноразового (спеціального) добровільного декларування – поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який відкривається Банком декларанту відповідно до законодавства України для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування шляхом зарахування грошових коштів у готівковій формі в національній та іноземних валютах.

alt

Період проведення добровільного декларування до 01 березня  2023 року.


Особи, які підпадають під умови добровільного декларування:

 • фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи;
 • фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи були платниками податків.

Особи, які не підпадають під умови добровільного декларування:

 • особи, які станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування;
 • особи, які за будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції, передбачені пунктом 37 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 • особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».


Активи, що не підпадають під умови одноразового (спеціального) добровільного декларування:


1. Активи, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, крім правопорушень, пов’язаних із:

 • ухиленням від сплати податків, обов’язкових платежів;
 • ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування; 
 • порушеннями у сфері валютного законодавства;
 • порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції, передбаченого в п. 12 ст. 50 від 11 січня 2001 року № 2210-III «Про захист економічної конкуренції» із змінами та доповненнями.


2. Активи, що належать Клієнту, стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених у ст.ст. 212, 212 прим. 1, а також у ст. 366 (щодо документів податкової та/або фінансової звітності, митних декларацій, податкових накладних, первинних документів, іншої звітності з податків, зборів, обов’язкових платежів), у ст. 367 (якщо кримінальне правопорушення пов’язане з порушенням вимог податкового, митного, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи) Кримінального кодексу України.


3. Активи фізичної особи або юридичної особи, що належать декларанту, стосовно якого відкрито судове провадження у вчиненні будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у ст.ст. 209, 258 прим. 5 і 306, у частинах першій і другій ст. 368 прим 3, у частинах першій і другій ст. 368 прим. 4, у ст.ст. 368, 368 прим. 5, 369 і 369 прим. 2  Кримінального кодексу України, та/або які підлягають стягненню як необґрунтовані в порядку, установленому в главі 12 розд. III Цивільного процесуального кодексу України;


4. Активи, що мають джерела походження з території країни, визнаної державою-агресором згідно із законом.


Валюта рахунку:
 гривня, долар США, євро.


Особливості внесення коштів: 
Банк здійснює приймання готівкових коштів у національній та іноземних валютах для зарахування на спеціальні рахунки декларанта через операційну касу за платіжною інструкцією на переказ готівки, форма якої визначена. Протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування та після подання декларантом одноразової (спеціальної) добровільної декларації одноразово зарахувати додатково готівкові кошти на спеціальний рахунок.


Особливості зняття коштів: після підтвердження джерел походження коштів, 
клієнт здійснює подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації цих активів до податкових органів, та після цього має право:

 • перерахувати грошові кошти на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в будь-якому  Банку України, та закрити Спеціальний рахунок;
 • зняти готівкові кошти та закрити Спеціальний рахунок.


Перелік документів, що повинен надати Клієнт для відкриття Спеціального рахунку:

 • ідентифікаційний документ;
 • довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки про платників податків;
 • документи, що підтверджують походження коштів;
 • довідку про відсутність судимості.


Документи, оформлення яких необхідне для відкриття Спеціального рахунку

АНКЕТА декларанта для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування (142.74 Kb)

ЗАЯВА декларанта про відсутність обмежень щодо одноразового (спеціального) добровільного декларування активів (130.85 Kb)

Типова форма Договору про відкриття поточного рахунку для одноразового (спеціального) добровільного декларування (234.63 Kb)


Тарифи на обслуговування «Спеціального рахунку для добровільного декларування»

Тарифи АТ «АЙБОКС БАНК» на банківські послуги в рамках тарифного пакету «Спеціальний рахунок для добровільного декларування» (166.98 Kb)

Попередження для клієнтів у разі вкористування послугою (122.25 Kb)