Support Ukraine

Конкурс цінових пропозицій

2022-08-25
news-post

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» (далі – Банк) оголошує запит цінових пропозицій на закупівлю послуг.

Дата оголошення про конкурс: 25 серпня 2022 року

Термін подання конкурсних пропозицій: до 23.59 08 вересня 2022 року

Предметом закупівлі є послуга з діагностики окремих процесів фінансового моніторингу Банку з метою:

 • підтвердження виконання Банком рекомендацій, усунення недоліків наданих/виявлених, за результатами незалежної оцінки ефективності та достатності вжитих Банком заходів для забезпечення функціонування належної системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ), а також аналіз внутрішніх процесів АТ «АЙБОКС БАНК» щодо відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), проведеної міжнародною аудиторською компанією;
 • здійснення незалежної оцінки ефективності та достатності вжитих Банком заходів для забезпечення функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ, зокрема під час надання Банком послуг інтернет-еквайрингу та прийому платежів готівкою через програмно-технічні комплекси самообслуговування в поєднанні з послугою АССOUNT2CARD, у тому числі з метою оцінки наявного ризику маскування реальної суті фінансових операцій, товарів та послуг, за які здійснюються розрахунки, учасників фінансових операцій та сприяння анонімності зокрема осіб, які є надавачами послуг/продавцями товару за які здійснюються розрахунки та вжиття необхідних заходів, спрямованих на обмеження цих ризиків;
 • супроводження переказів з використанням електронних платіжних засобів інформацією про платника (ініціатора переказу), у тому числі фізичну особу, та отримувача переказу, у тому числі фізичну особу.


Характеристики: зовнішній експерт повинен зробити висновок щодо достатності та ефективності окремих внутрішніх процесів АТ «АЙБОКС БАНК», а також системи внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ та надати рекомендацій за результатами здійсненого аналізу з метою подальшого налагодження внутрішніх процесів Банку.

Строк надання послуг.
Кінцевий строк завершення надання послуг - не пізніше 01.12. 2022 року.

Вимоги до постачальника послуг – учасника конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються найбільші міжнародні компанії, які входить до провідних компаній, які надають аудиторські та консультаційні послуги, які здійснюють діяльність відповідно до вимог законодавства України, міжнародних стандартів та додатково мають відповідний досвід та компетенції щодо аналізу внутрішніх процесів та системи внутрішнього контролю у сфері ПВК/ФТ, що підтверджується відповідними сертифікатами та/або ліцензіями.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції учасника, мають бути складені українською мовою.

Учасник конкурсу надає організатору наступні документи:

 • конкурсна пропозиція;
 • зразок договору надання послуг;
 • інші документи, якщо вважає за необхідне.

Істотні критерії (умови) відбору конкурсних пропозицій:

 • відповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсного оголошення;
 • відповідність поданих документів умовам конкурсного оголошення;
 • якість опису послуги та відповідність очікуванням організатора;
 • можливість постачання послуги без ПДВ;
 • прийнятна ціна, умови оплати та умови надання послуги.

Конкурсні пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 14 (чотирнадцять) календарних днів з граничного терміну подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні процедури
Запитання щодо конкурсу можна надсилати в електронному вигляді на електронну адресу o.holovach@iboxbank.online до 07 вересня 2022року.

До участі у відборі конкурсних пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього конкурсного оголошення.

Конкурсні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників конкурсу, що їх подали, до повного завершення надання послуг.

Конкурсні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та надіслані до 23:59 08 вересня 2022 року в електронному вигляді (відскановані у форматі PDF) на електронну адресу o.holovach@iboxbank.online

Всі конкурсні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після 00-00 09 вересня 2022 року, розгляду не підлягатимуть.

Визначення переможця конкурсу, відбудеться шляхом розгляду та перевірки наданих пропозицій на відповідність умовам конкурсу, викладеним у конкурсній документації. Перевага буде надана постачальнику, пропозиція якого відповідатиме зазначеним в конкурсному оголошенні критеріям та пропонуватиме найнижчу ціну.

Результати конкурсу будуть повідомлені організатором учасникам конкурсу шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою протягом не більше ніж три робочих дні з дати прийняття рішення про визначення переможців. Дата засідання по розгляду заявок та прийняття рішення має відбутися не пізніше 10 вересня 2022 року.

Додаткові застереження.
Учасник цієї загальної процедури (відкритого конкурсу) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор конкурсу залишає за собою право вимагати від учасника конкурсу додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього конкурсного оголошення.

Учасник цієї загальної процедури (відкритого конкурсу) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі за цим конкурсним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор конкурсу може відхилити його конкурсну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор конкурсу не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

Керівник проекту:
АТ «АЙБОКС БАНК»
Головач Оксана
o.holovach@iboxbank.online