До уваги депонентів депозитарної установи ПАТ "Айбокс Банк"

2017-08-17

Відповідно до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 №148 (Рішення №148), депозитарним установам необхідно здійснити дії щодо приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами, у відповідністі до цього Рішення!

Звертаємо вашу увагу, що з 18.08.2017 року, у відповідністі до норм Рішення №148, вступає у дію нова редакція договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Доводимо до відома депонентів інформацію щодо необхідністі звернення до депозитарної установи та внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах. Договори, які закінчили термін дії, не будуть автоматично продовжувженні без укладання додаткової угоди з урахуванням нового пункту нової редакції.