Support Ukraine

June 2022

Розподіл вкладів фізичних осбі та сума можливого відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб_01072022 (12.99 Kb)

Значення економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції станом на 01 липня 2022 року (11.18 Kb)

Значення нормативів капіталу та їхніх складових станом на 01 липня 2022 року (16.22 Kb)

Оборотно-сальдовий баланс станом на 01 липня 2022 року (260.58 Kb)

Розподіл кредитів, наданих СГ за видами ек.діяльності, що класиф.за розділами, з них непрац. станом на 01.07.2022 року (19.18 Kb)

Розподіл кредитів, наданих СГ у нац.та ін. валютах, та розміру сформованих резервів за видами ек.діяльності та стадіями знецінення за МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, станом на 01 липня 2022 року (26.09 Kb)

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній та іноземній валютах, за класами боржника станом на 01 липня 2022 року.xlsx (25.92 Kb)

Розподіл кредитів, наданих ФО та СГ у нац.та ін. валютах, та розміру сформованих резервів за стадіями знецінення за МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, станом на  01 липня 2022 (12.36 Kb)

складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB) станом на 01.07.2022. (26.55 Kb)