Support Ukraine

News

Розпочато задоволення вимог кредиторів АТ «АЙБОКС БАНК»

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 20 квітня 2023 року № 471 погоджено задоволення уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (далі – АТ «АЙБОКС БАНК») вимог кредиторів, включених до другої, третьої, шостої та сьомої черг реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «АЙБОКС БАНК».

Протокол №02 від 10.04.2023 засідання Тарифного комітету АТ "АЙБОКС БАНК"

Тарифи депозитарної установи АТ «АЙБОКС БАНК» (в ліквідації) на депозитарні послуги: для емітентів цінних паперів, для фізичних осіб (нерезидентів), для фізичних осіб (резидентів), для юридичних осіб (нерезидентів), для оридичних осіб (резидентів).

Повідомлення щодо припинення провадження АТ «АЙБОКС БАНК» професійної діяльності на ринках капіталу

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК" (далі - АТ "АЙБОКС БАНК") код за ЄДРПОУ: 21570492, на виконання п. 26 Розділу V «Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21.10.2021 № 982, повідомляє наступне. Відповідно до рішення Комісії від 10.03.2023 № 265 ПрАТ «АЙБОКС БАНК» анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності, виданих на підставі рішення Комісії від 09.10.2012 №918 із необмеженим строком дії з 21.10.2012 та з урахуванням рішення Комісії від 23.06.2021 №420, субброкерської діяльності, відповідно до рішення Комісії від 23.06.2021 №420 із необмеженим строком дії з 01.07.2021; - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, виданих на підставі рішення Комісії від 20.08.2013 №1552 із необмеженим строком дії з 12.10.2013 та з урахуванням рішення Комісії від 23.06.2021 №420 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЙБОКС БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21570492), відповідно до пункту 1 розділу V Порядку та згідно з рішенням Правління Національного банку України від 07.03.2023 № 89 - ріш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК». АТ «АЙБОКС БАНК» припиняє провадження професійної діяльності на ринках капіталу на підставі вищезазначених ліцензій з 08.04.2023р.

Протокол №01 від 23.03.2023 засідання Тарифного комітету АТ "АЙБОКС БАНК"

Базові тарифи на послуги АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК», що надаються юридичним особам, фізичним особам- підприємствам та фізичним особам. Тарифи депозитарної установи АТ «АЙБОКС БАНК» (в ліквідації) на депозитарні послуги: для емітентів цінних паперів, для фізичних осіб (нерезидентів), для фізичних осіб (резидентів), для юридичних осіб (нерезидентів), для юридичних осіб (резидентів).

Змінено реквізити АТ «АЙБОКС БАНК» (для платежів в національній валюті)

АТ «АЙБОКС БАНК» відкрито в Національному банку України накопичувальний рахунок у національній валюті для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед АТ «АЙБОКС БАНК».

Змінено реквізити АТ «АЙБОКС БАНК» (для платежів в іноземних валютах)

АТ «АЙБОКС БАНК» відкрито в Національному банку України накопичувальний рахунок в іноземних валютах для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед АТ «АЙБОКС БАНК».

АТ «АЙБОКС БАНК» анульовано ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу (Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» (ідентифікаційний код 21570492, скорочене найменування АТ «АЙБОКС БАНК») на виконання Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21.10.2021 №982, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.2021 за №1563/37185, повідомляє наступне.

Формування реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «АЙБОКС БАНК»

Формування реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «АЙБОКС БАНК» здійснюватиметься на підставі балансових даних в розмірі залишків на рахунках контрагентів на дату запровадження процедури ліквідації АТ «АЙБОКС БАНК».

В AT "АЙБОКС БАНК" ЗАПРОВАДЖЕНО ЛІКВІДАЦІЮ

Розпочато процедуру виведення з ринку АТ "АЙБОКС БАНK" шляхом запровадження в ньому процедури ліквідації строком на три роки з 08.03.2023 року по 07.03.2026 року (включно).

Now IBOX BANK Mastercard users can pay with Google Pay

Google Pay is a fast, easy, and secure way to pay on websites, apps, and stores. Add your Mastercard to Google Wallet™ for fast, secure and convenient everyday payments wherever and whenever you need them.

IBOX BANK App
service-logo

Now in your application

appstore | Iboxbank Online
googleplay | Iboxbank Online